Repo: Grenzüberschreitend studieren in Emden

Marie-Cecile aus Smilde studiert derzeit Betriebswissenschaft an der Hanze University Groningen. Sechs Monate lang wird sie ihr Studium in den Bereichen Marketing und Wirtschaft in Emden fortsetzen. Marie-Cecile zeigt Wolter ihre neue Heimatstadt.

Studeren over de grens in Emden

Marie-Cecile uit Smilde studeert commerciële economie aan de Hanzehogeschool in Groningen. Ze gaat een half jaar marketing en economie studeren in Emden. Wolter neemt samen met haar een kijkje op haar tijdelijke school.


Thema: Studie

Mehr Videos | Meer Videos