Projekt Common Care soll Pflegemöglichkeiten zwischen Niederlande und Deutschland erforschen

ASSEN – Die Provinz Drenthe will fünfzigtausend Euro für eine Erforschung der möglichen Zusammenarbeit im deutschen und niederländischen Gesundheitswesen bereitstellen, unter den Namen “Common Care”. Das Projekt wird drei Jahre dauern.

“Wir wissen, dass wir oft mit den Rücken zur deutschen Grenze stehen”, meint Abgeordneter Henk Jumelet. „Krankenhaus- und Pflegepersonal hat oft den Eindruck, man könne nicht in Deutschland arbeiten. Und Patienten denken nicht an die Möglichkeit, zur Behandlung nach Meppen oder Oldenburg zu gehen. In diesem Projekt wird daran gearbeitet, diese Barrieren zu überwinden.”

Zusammenarbeit

Laut Jumelet sind in den Krankenversicherungen Behandlungen jenseits der Grenze noch nicht enthalten. “Wir glauben, die Frage der Behandlung in Deutschland wird in Zukunft häufiger diskutiert werden, und mit Common Care wollen wir untersuchen, was alles möglich ist.” Die Zusammenarbeit von Krankenhaus- und Pflegepersonal ist ebenfalls ein wichtiger Punkt im Projekt. Einer der Partner ist Treant, eine Kooperation von Krankenhäiuser und Pflegeeinrichtungen. Treant leidet unter anderem unter Personalmangel.

Bild: RTV Drenthe

Project Common Care moet zorgmogelijkheden tussen Nederland en Duitsland blootleggen

ASSEN – De provincie Drenthe stelt vijftigduizend euro beschikbaar om te kijken hoe Nederland en Duitsland elkaar kunnen helpen op het gebied van zorg. Het project krijgt de naam ‘Common Care’ mee. Het onderzoek gaat drie jaar duren.

“Je merkt dat we nog heel vaak met de rug naar Duitsland staan”, vertelt gedeputeerde Henk Jumelet. “Mensen die in de zorg werkzaam zijn, hebben vaak het gevoel dat ze niet aan de slag kunnen in Duitsland. Ook patiënten zijn vaak in Nederland patiënt, terwijl ze misschien niet bedenken dat ze bijvoorbeeld ook naar Meppen of Oldenburg kunnen gaan voor behandelingen. Dit project gaat erover om die barrières te slechten.”

Samenwerking

Volgens Jumelet zitten bij zorgverzekeraars zorgbezoekjes over de grens nog niet in het pakket. “We denken dat die vraag in de toekomst toch vaker aan de orde komt. Met Common Care willen we onderzoeken wat er in de toekomst tot de mogelijkheden behoort. ” Ook samenwerking tussen personeel is een belangrijk agendapunt. Treant, dat onder andere met personeelstekort kampt, is daarom een van de partners in het project.

Foto: Archief RTV Drenthe


Thema: Pflege | Zorg

Mehr Nachrichten | Meer Nieuws