Leck am Atomkraftwerk Emsland entdeckt

LINGEN – Bei Wartungsarbeiten ist im Atomkraftwerk Emsland in Lingen ein kleines Leck entdeckt.

Das Leck im Nebenkühlsystem hat eine geringe sicherheitstechnische Bedeutung, so meldet das niedersächsische Umweltministerium. Die betroffene Leitung wird ausgetauscht. Das Atomkraftwerk Emsland in Lingen wurde 1988 in Betrieb genommen und soll 2022 vom Netz geholt werden.

Jodtabletten
In letzter Zeit sind im niederländischen Grenzgebiet Jodtabletten verteilt. Die Pillen sollen im Falle eines Atomunfalls die Schilddrüse vor radioaktiver Verstrahlung schützen, die vor allem bei Kinder und Jugendliche Schilddrüsenkrebs verursachen könnte.

Lek ontdekt in kerncentrale Emsland

LINGEN – Bij onderhoudswerk aan de Duitse kerncentrale ‘Emsland’ in Lingen is een kleine lekkage ontdekt.

Het gaat om een lek van koelwater dat niet als gevaarlijk wordt beschouwd, meldde het Nedersaksische ministerie van Milieu. De lekkende leiding wordt vervangen. De kerncentrale Emsland, circa 20 kilometer van de Nederlandse grens, is in 1988 in gebruik genomen en moet in 2022 worden gesloten.

Jodiumtabletten
Onlangs zijn in het grensgebied van zowel Nederland als Duitsland in  jodiumtabletten uitgedeeld. De pillen beschermen tegen het radioactieve jodium dat bij een ongeluk in een centrale kan vrijkomen. Dat zou vooral bij kinderen en jongeren schildklierkanker kunnen veroorzaken.

Foto: Pixabay.com


Thema: 112

Mehr Nachrichten | Meer Nieuws