Laarer Grundschüler lernen Niederländisch

LAAR – Grundschüler in Laar, direkt an der Grenze bei Coevorden, nehmen an einem Projekt teil, damit sie die Sprache des Nachbarlandes lernen.

Einmal wöchentlich bekommen die Kinder Niederländischunterricht, als Teil des Projektes ‚Spreek je buurtaal – Sprich deine Nachbarsprache‘. Am Projekt sind mehrere Schulen in Deutschland und den Niederlanden beteiligt.

„Schön wie schnell die lernen“

Teilnahme am Sprachkurs ist freiwillig, aber trotzdem ist der Klassenraum gut gefüllt. Lehrerin Lianne Zwafink merkt wie gut die Kinder den Unterricht annehmen. „In der Grundschule sind Kinder sehr offen für alles was Sprachen angeht. Sie spielen gerne mit der Sprache, deshalb ist der Unterricht spielerisch eingerichtet. Es ist schön zu sehen wie schnell die lernen und wie selbstverständlich Kinder in einer fremden Sprache sprechen und denken“, sagt Zwaferink.

„Nachbarsprache” ist notwendig

Damit Kinder niederländischer Eltern ihre Muttersprache lernen. haben Schüler in Laar schon Niederländisch studiert bevor das Projekt startete, Aber schon schnell wurde klar, dass auch deutsche Kinder interessiert sind. „Es ist hier notwendig die Nachbarsprache zu sprechen. Laar ist grenznah, es wohnen hier viele Niederländer. Und mancher geht sehr oft zum Einkaufen oder Sport über die Grenze.

Das Projekt dauert vier Jahre, für diese Zeit ist die Finanzierung garantiert. Die Grundschule in Laar hofft auf eine Verlängerung.

Basisschoolkinderen in Laar leren Nederlands

LAAR – Basisschoolkinderen van de Gründschule in Laar, net over de grens bij Coevorden, doen mee aan een project om de taal van hun buurland te leren.

Een keer per week krijgen de kinderen Nederlandse les. De school in Laar doet als mee aan het Nederlands-Duitse project: Spreek je buurtaal – Sprich deine Nachbarsprache, waar ook andere scholen in Duitsland en Nederland bij aangesloten zijn.

‘Leuk hoe snel ze het oppakken’
Voor de scholieren is deelname aan de taalcursus vrijwillig, maar de klas zit toch goed vol. Lerares Nederlands Lianne Zwaferink ziet dat de kinderen de lessen goed oppakken. “Op de basisschool staan de kinderen helemaal open voor alles wat met andere talen te maken heeft. Ze spelen ook graag met de taal, dus we richten de les spelenderwijs in. Het is zo leuk om te zien hoe snel ze de taal oppakken en ook hoe vanzelfsprekend ze in een vreemde taal gaan spreken en denken”, zegt Zwaferink.

Buurtaal is noodzakelijk
Kinderen in Laar leren al  voordat het project startte Nederlands, om zo de kinderen van Nederlandse afkomst hun moedertaal bij te brengen. Maar al snel lieten Duitse kinderen ook hun interesse blijken. Zwaferink: “Het is hier een noodzakelijkheid om je buurtaal te spreken. Laar zit dicht tegen de grens aan. Er wonen hier veel Nederlanders en mensen gaan vaak over de grens naar Nederland om te winkelen of om te sporten.

Het project loopt vier jaar en zo lang is ook de financiering verzekerd. Op de basisschool in Laar hoopt men op een verlenging.


Thema: Studie

Mehr Nachrichten | Meer Nieuws