Internationales Gefängnisfußballturnier in Veenhuizen großer Erfolg

VEENHUIZEN – Voetbalteams uit Duitsland, Ierland en Nederland streken neer bij gevangenis Norgerhaven voor de tweede editie van een internationaal voetbaltoernooi. Twaalf teams bestaande uit gedetineerden, ex-gedetineerden en oud-profvoetballers speelden tegen elkaar.

“Ja, ik keek hier echt wel naar uit”, zegt Danny. Hij is de aanvoerder van het voetbalteam van DJI Esserheem. Vijf weken geleden ontstond het team. De jongens mogen elke zondag voetballen op het terrein, maar een vast team is er niet. Dus ze moesten ineens nog hard trainen.

“Dit is wel heel bijzonder, ja”, zegt de aanvoerder. “Dat je de kans krijgt om te voetballen en ook nog een uitstapje uit je eigen inrichting.” Lang niet elke voetballer mag dan ook mee doen aan het toernooi. Zo moet een gedetineerde – naast een goede voetballer – ook drugsvrij zijn en goed gedrag hebben getoond.

Volgens directeur van PI Veenhuizen Marie-Anne de Groot stimuleert het voetballen de gedetineerden om goed terug te integreren in de maatschappij. “Dit is een beloning voor ze. Alle dagen moeten de gevangenen laten zien dat ze goed willen integreren door scholing, sport of anders omgaan met familie. Zo’n dag als vandaag is dan heel nuttig en waardevol.”

De gedetineerden worden nog eens extra gestimuleerd om te sporten en goed gedrag te laten zien, doordat bekende oud-profvoetballers meespelen. Zo ook Glenn Helder, die zelf ook in de gevangenis heeft gezeten. “Zo’n dag als vandaag is alleen maar goed”, zegt Helder. “Als je iedereen wegstopt in gevangenissen, dan kan het ook de andere kant op gaan als er niets gedaan wordt. Als zoiets als vandaag dan helpt, dan sta ik er zeker achter.”

De zes verschillende gevangenissen die meededen met het voetbaltoernooi hopen in de toekomst meer met elkaar samen te werken.

Internationaal gevangenisvoetbaltoernooi in Veenhuizen groot succes

VEENHUIZEN – Fußballmannschaften aus Deutschland, Irland und den Niederlanden trafen sich heute im Gefängnis Norgerhaven für die zweite Auflage eines internationalen Fußballturniers. Zwölf Mannschaften mit Inhaftierten, ehemalige Häftlingen und ehemalige Profifußballer namen am Turnier teil.

“Ja, ich habe mich wirklich darauf gefreut”, sagt Danny. Er ist der Kapitän der DJI Esserheem Mannschaft. Dieses Team wurde vor fünf Wochen gebildet. Die Jungs dürfen jeden Sonntag Fußball spielen, aber weil es kein festes Team gibt, mussten sie hart trainieren.

“Das ist ganz besonders, ja”, sagt der Kapitän. “Dass du die Chance bekommst, Fußball zu spielen und dazu einen Ausflug aus deinem eigenen Gefängnis.” Nicht jeder Fußballspieler darf am Turnier teilnehmen. Nebst einiges an Talent soll der Inhaftierte ein gutes Verhalten zeigen und drogenfrei sein.

Laut Direktor vom PI Veenhuizen Marie-Anne de Groot fördert der Fußball die Integration in der Gesellschaft. “Das ist eine Belohnung. Jeden Tag muss der Inhaftierte zeigen, dass sie gut integrieren wollen durch Training, Sport und ein gutes Verhalten zur Familie. Ein Tag wie heute ist da sehr nützlich und wertvoll.”

Die Gefangenen werden weiter zum Spielen und gutem Verhalten angeregt, weil bekannte Profis mitspielen. Wie Glenn Helder, der selbst auch im Gefängnis war. “So ein Tag wie heute ist gut”, sagt Helder. “Wenn du alle in Gefängnissen wegsteckst, kann es auch schiefgehen wenn nichts getan wird. Wenn sowas wie heute einem weiterbringt, bin ich dafür.”

Die sechs verschiedenen Gefängnisse, die am Turnier teilnamen, hoffen auf eine weitere Zusammenarbeit in der Zukunft.


Thema: Sport

Mehr Nachrichten | Meer Nieuws