Christdemokraten starten Petition für Autobahn zwischen Drenthe und Twente

HOOGEVEEN – Einige lokale Abteilungen der christdemokratische Partei CDA haben eine Petition gestartet, um Stimmen für den Bau einer Autobahn zwischen Drenthe und Twente zu sammeln.

Seit Februar arbeiten die CDA-Abteilungen aus Hoogeveen und De Wolden mit mehrere Abteilungen aus Overijssel zusammen, um Lobbyarbeit für den Bau einer Autobahn leisten, die eine bessere Verbindung zwischen Drenthe und Overijssel  gewährleisten soll.

Notwendig für Lebensqualität

Die Christdemokraten meinen, eine gute Infrastruktur ist für die Lebensqualität im Raum zwischen Hoogeveen, Zwolle, Almelo und Deutschland unverzichtbar. Am 21. März, den Tag der Gemeinderatswahlen,  wird ein Brief an alle politischen Parteien in der Region verschickt, damit dieses Thema in den kommenden Verhandlungen mitgenommen wird.

Eine neue Autobahn wird sowohl die Sicherheit als Erreichbarkeit der Region verbessern, so wird im Brief vom CDA betont. Vor allem das gefährliche Überholen auf der Autostraße N36 wäre dann vorbei.  Auch entsteht laut CDA ein besseres Geschäftsklima, weil die Verbindung zwischen der Region, das Westen der Niederlande und Deutschland verbessert.

Hoogeveen Wegbereiter

Die Petition ist initiiert vom CDA in Hoogeveen, das sich seit Anfang letzten Jahres für eine neue Autobahn stark macht. Die Partei sieht in den Umbau existierender Autostraßen, die sogenannten N-Wege zwischen Hoogeveen und Almelo, eine gute Lösung .

Bild: ANP/Remko de Waal

CDA-lobby start petitie voor snelweg tussen Drenthe en Twente

HOOGEVEEN – Verschillende lokale afdelingen van het CDA zijn een petitie gestart om stemmen te verzamelen voor een snelweg tussen Drenthe en Twente.

Sinds februari bundelen de CDA-afdelingen van Hoogeveen en De Wolden hun krachten met meerdere Overijsselse afdelingen, om te lobbyen voor de komst van een snelweg die Drenthe beter moet verbinden met Overijssel.

Cruciaal voor leefbaarheid

De lobby van het CDA vindt dat het aanleggen van goede infrastructuur cruciaal is voor de leefbaarheid in het gebied tussen Hoogeveen, Zwolle, Almelo en Duitsland. Op 21 maart zal de lobby een brief sturen naar alle politieke partijen in de regio om ervoor te zorgen dat het onderwerp in de collegeakkoorden komt.

In de brief benadrukt het CDA dat een nieuwe snelweg zowel de veiligheid als de bereikbaarheid van de regio verbetert. Met name het inhalen via de andere weghelft op de N36 zou dan verleden tijd zijn. Daarnaast ontstaat er met de snelweg volgens het CDA een beter vestigingsklimaat voor bedrijven, doordat er een betere verbinding komt tussen de regio, de Randstad en Duitsland.

Hoogeveen kartrekker

Het initiatief komt van het CDA uit Hoogeveen, dat zich sinds het begin van vorig jaar hard maakt voor een nieuwe snelweg. Een goede oplossing is volgens de partij het ombouwen van de bestaande N-wegen tussen Hoogeveen en Almelo tot snelweg.

Foto: ANP/Remko de Waal

Mehr Nachrichten | Meer Nieuws