Niederländischer Schüler will in Lathen Wasserenergie erzeugen

NOORSCHESCHUT/LATHEN – Er ist erst fünfzehn Jahre alt und immer noch auf der Mittelschule, aber bis Ende 2019 will Jaron Tichelaar aus Noordscheschut anfangen, mit seiner ersten Installation Energie aus Wasser zu erzeugen. Im Lathen will Tichelaar in zweieinhalb Jahren seinen ersten grünen Strom an ein Energieunternehmen verkaufen.

CO2-Emissionen reduzieren
Die Tatsache, dass er erst fünfzehn ist und noch mindestens zwei Jahre zur Schule gehen muss, begrenzt Tichelaar nicht in seinen Ambitionen. Er gewann in diesem Jahr ein Schulprojekt und konnte der Stadtverwaltung in Hoogeveen zusammen mit seiner Projektgruppe einen Plan für erneuerbare Energie vorlegen. Das hat ihn motiviert, sein eigenes Projekt zu gründen.

“Ich denke, erneuerbare Energie ist sehr wichtig, aber die Entwicklung geht viel zu langsam. Mit unseren CO2-Emissionen können wir nicht mehr so weiter machen, ich sehe das um mich herum. Als ein Fünfzehnjähriger hoffe ich, dass ich zur CO2-Reduktion beitragen kann”, sagt Tichelaar.

Begeisterung in Deutschland
Das Ziel ist eine Installation, die Energie aus langsam fließendem Wasser erzeugen kann. Diese Technik existierte, aber ist noch nicht weit verbreitet. Die Installation, die der Noordscheschutter bauen will, kann 25 Jahre an mehr als dreihundert Haushalte grüne Energie liefern.

“Die deutsche Regierung und der Wasserverband in Meppen reagierten sehr positiv, gerade wegen meines Alters. Sie würden mir gerne helfen”, sagt Tichelaar. Der junge Unternehmer hat auch mit zwei Banken gesprochen. Erfolgreich: beide Banken haben angekündigt, zu einem späteren Zeitpunkt etwas in seinen Plänen zu sehen.

Die Installation in Deutschland ist nur der Anfang laut Tichelaar. “Wenn diese Installation erfolgreich ist, möchte ich sie auch in den Niederlanden realisieren.”

Crowdfunding
Bis es soweit ist, muss es erst genug Geld für seine aktuellen Pläne geben. Neben der Finanzierung durch die Bank will Tichelaar ein Crowdfunding einrichten, um genug Geld zusammen zu bekommen. Alles in allem erwartet er, dass das Projekt etwa eine Million Euro kosten wird.

“Ich möchte auch versuchen, Geld von den niederländischen und deutschen Wirtschaftsministerien zu bekommen, weil sie die Klimaziele von Paris erreichen müssen”, sagt Tichelaar.

Nederlandse scholier wil waterenergie opwekken in Lathen

NOORDSCHESCHUT/LATHEN – Hij is nog maar vijftien jaar en zit nog op het vwo, maar eind 2019 wil Jaron Tichelaar uit Noordscheschut zijn eerste installatie om waterenergie mee op te wekken openen.Bij het Duitse dorp Lathen wil Tichelaar over twee en een half jaar zijn eerste groene stroom opwekken en gaan verkopen aan een energiemaatschappij.

CO2-uitstoot terugdringen
Het feit dat hij nog maar vijftien is en nog minimaal twee jaar op de middelbare school zit, houdt Tichelaar niet tegen in zijn ambities. Hij won dit jaar een schoolproject en mocht samen met zijn projectgroep een duurzaam energieplan presenteren aan de Hoogeveense gemeenteraad. Dat motiveerde hem om een eigen project op te zetten.

“Ik vind duurzaamheid heel belangrijk, maar in mijn ogen gaat de ontwikkeling veel te traag. Met de CO2-uitstoot kan het zo niet langer, dat zie ik om me heen. Als vijftienjarige hoop ik dat ik aan de CO2-vermindering een bijdrage kan leveren”, vertelt Tichelaar.

Enthousiasme in Duitsland
De bedoeling is dat er een installatie komt die energie kan opwekken uit langzaamstromend water. Die techniek bestond al, maar wordt nog niet op grote schaal gebruikt. De installatie die de Noordscheschutter wil bouwen kan 25 jaar lang stroom leveren aan meer dan driehonderd huishoudens.

“De Duitse overheid en het waterschap in Meppen reageerden heel positief, juist om mijn leeftijd. Ze willen me graag helpen”, vertelt Tichelaar. De jonge ondernemer is ook met twee banken in gesprek gegaan. Met succes: beide banken hebben volgens Tichelaar laten weten in een volgend stadium wel wat te zien in zijn plannen.

De installatie in Duitsland is wat Tichelaar betreft nog maar het begin. “Als deze installatie succesvol is, dan wil ik het ook in Nederland uitrollen.”

Crowdfunding
Voor het zover is, moet er eerst genoeg geld op tafel komen voor zijn huidige plannen. Tichelaar wil, naast de financiering van de bank, een crowdfundingsactie opzetten om genoeg geld op te halen. Al met al verwacht hij dat het project ongeveer een miljoen euro gaat kosten.

“Ik wil ook proberen om bij de Nederlandse en Duitse ministeries van Economische zaken geld te krijgen. Ze moeten toch de klimaatdoelen van Parijs halen”, zegt Tichelaar.


Thema: Studie

Mehr Nachrichten | Meer Nieuws